Du kan ha flera samtal som pågår samtidigt. Det inkluderar samtal som aviseras och samtal som är väntkopplade. Du kan dock bara ha ett uppkopplat samtal åt gången. Varje samtal visas med en flik till vänster och ikonen anger läge för samtalet (uppkopplat, väntkopplat, aviserar osv.).

pa several calls

Om du vill visa uppgifter om ett samtal klickar du på fliken för det samtalet. Att bara visa samtalsuppgifter besvarar inte samtalet eller påverkar det på något annat sätt. Om du vill växla till ett annat samtal klickar du på knappen callAnswer för att besvara samtalet eller på callRetrieve för att hämta ett väntkopplat samtal. Det uppkopplade samtalet väntkopplas automatiskt.

Antal samtal

one-X Portal har ingen begränsning för antalet samtal du kan ringa och ta emot. Du kan bara ha ett uppkopplat samtal åt gången, men du kan ha flera väntkopplade samtal samtidigt. Däremot begränsar telefonsystemet antalet inkommande samtal du kan ta emot.

Telefoner med visningsknappar
Många Avaya-telefoner har programmerbara knappar som systemadministratören konfigurerat som visningsknappar. När du använder en av dessa telefoner används normalt en visningsknapp för varje samtal du ringer eller tar emot, och som kan styras med hjälp av den knappen (tryck för att väntkoppla, återta, visa information osv.).

För ett inkommande samtal visas samtalet med en lämplig visningsknapp, om det finns en sådan. Om ingen lämplig visningsknapp finns behandlar telefonsystemet samtalet som om du är upptagen för ytterligare inkommande samtal.

För utgående samtal kan du använda one-X Portal för att ringa ytterligare utgående samtal, även när alla telefonens visningsknappar används. Om du gör det kommer vissa samtal inte att visas av, och därför inte styras av, en visningsknapp på telefonen.

Telefoner utan visningsknappar
Om den telefon du använder inte har visningsknappar är det inställningen Samtal väntar på, som systemadministratören ställt in, som styr antalet samtal du kan ta emot.

Om inställningen Samtal väntar på är aktiverad kan du använda one-X Portal för att besvara ytterligare ett inkommande samtal. När du hanterar två samtal kommer telefonsystemet vid ytterligare inkommande samtal att behandla dig som upptagen. Men med one-X Portal kan du fortfarande ringa ytterligare utgående samtal.

Om inställningen Samtal väntar på inte är aktiverad och du har ett uppkopplat samtal som du talar med behandlar telefonsystemet dig som upptagen. Men med one-X Portal kan du fortfarande ringa ytterligare utgående samtal.

Obs!

1.Du kan bara ha ett uppkopplat samtal åt gången. Om du kopplar upp ett annat samtal (genom att ringa ett samtal, besvara ett samtal, återuppta ett samtal, återta ett samtal som väntkopplats osv.) kommer det tidigare uppkopplade samtalet automatiskt att väntkopplas. Detta kallas Auto Hold (Väntkoppla automatiskt). Systemadministratören kan inaktivera Auto Hold (Väntkoppla automatiskt) för hela systemet. Om detta görs och du kopplar upp ett samtal kommer det aktuella samtalet att kopplas från.

2.Samtal som har parkerats ingår inte. Till skillnad från väntkopplade samtal parkeras de i telefonsystemet istället för att väntkopplas på telefonen.