Med gadgeten messagesHead Meddelanden kan du spela upp dina meddelanden på telefonen eller datorn. Inställningarna som används är en del av röstbrevlådealternativen i din aktiva profil.

Om du använder Internet Explorer kontrollerar du att alternativet Spela upp ljud i webbsidor är aktiverat (Verktyg | Internetalternativ | Avancerade | Multimedia).

Du kan behöva godkänna säkerhetscertifikatet som används av röstbrevlådeservern för att kunna spela upp på din dator. Öppna https://<voicemail_server_address>:5443/ i din webbläsare och godkänn certifikatundantaget.