Med TeleCommuter-läget kan du ringa och ta emot samtal med en telefon på en annan plats, där alla samtal startas av och går via telefonsystemet. Du måste också ha en dataanslutning från platsen via vilken du kan ansluta en webbläsare till företagets one-X Portal-server. Det här läget är endast tillgängligt om det har konfigurerats av systemadministratören.

Du använder one-X Portal för att slå numret. Telefonsystemet ringer till ditt konfigurerade TeleCommuter-nummer, och när samtalet besvaras ringer systemet till det slagna numret som om det hade slagits från din vanliga interna anknytning, hemtelefon eller mobil. De nummer du kan ringa lyder fortfarande under dina vanliga begränsningar, om du har sådana.

Inkommande samtal till den vanliga anknytningen omdirigeras till TeleCommuter-numret och motsvarande samtalsuppgifter visas i one-X Portal.

Medan TeleCommuter-läget är valt är du utloggad från din vanliga interna anknytning. När du avslutar TeleCommuter-läget återförs ditt anknytningsnummer till din vanliga telefonanknytning om du har en sådan och den inte används av en annan person som använder snabbdelning. Om du inte har en vanlig anknytning eller om den inte är tillgänglig behandlas du som utloggad från telefonsystemet och dina samtal skickas till röstbrevlådan om en sådan finns, eller så hörs en upptagetton.

Om du loggar in med din interna anknytning och mobiltelefon och sedan ändrar din närvarostatus och ditt statusmeddelande via någon av klienterna så synkroniseras ändringen med den andra klienten.

Telefonen på TeleCommuter-platsen antas vara en telefon med en enda linje. Om Samtal väntar är aktiverat i telefonkonfigurationen kan den användas för ett ytterligare samtal när ett befintligt samtal via telefonsystemet kopplas upp.

options telecommuter

Aktivera TeleCommuter
Om du väljer det här alternativet aktiveras användningen av TeleCommuter-läget och aktuella TeleCommuter-inställningar visas.

Nummer
Fyll i det TeleCommuter-nummer som du vill att samtal till dig ska dirigeras till. Det måste vara ett nummer som går att slå direkt från telefonsystemet.

Ring ett testsamtal
Om det här alternativet är valt ringer telefonsystemet till TeleCommuter-numret när du aktiverar den här profilen. Observera att om du loggar in i one-X Portal när den här profilen redan är aktiv kommer inte något testsamtal att ringas.

Var god vänta
Den här inställningen styr hur du använder anslutningen från telefonsystemet till TeleCommuter-numret.

Om inte vald
I det här läget ringer telefonsystemet bara TeleCommuter-numret när det behövs, dvs. när det ringer eller tar emot samtal åt dig. När du exempelvis ringer ett samtal med one-X Portal ringer telefonsystemet upp TeleCommuter-numret, och först när samtalet besvaras så ansluter systemet och ringer ett samtal till det nummer du slog i one-X Portal. Du kan avsluta samtalet antingen genom att använda one-X Portal eller genom att lägga på luren.

I det här läget kan TeleCommuter-numret också ta emot och ringa samtal som inte är TeleCommuter-samtal. Du känner igen TeleCommuter-samtal eftersom de visas i one-X Portal.

Samtal kommer inte att lyckas om telefonsystemet upptäcker att fel typ av trunk används (analog loop-start eller analog loop-startemulering).

Söksamtal omdirigeras inte till TeleCommuter-numret. Snabbtelefon- eller direktuppringningssamtal omdirigeras men som vanliga samtal.

Om vald
I det här läget ringer telefonsystemet till TeleCommuter-numret när du aktiverar profilen. När du svarar ska du lämna anslutningen öppen (luren av). Sedan använder du one-X Portal för att ringa, besvara och styra samtal utan att lägga på luren mellan samtalen.

Det här alternativ bör användas när analoga loopstarttrunkar eller analoga loopstartemuleringstrunkar är inblandade eller du misstänker att de är inblandade. Det här inkluderar mobiltelefoner anslutna till mobilgateways i analoga trunkar.

I det här läget och om kontinuerliga samtal avslutas medan det finns parkerade eller väntkopplade samtal fungerar det inte alltid att upprätta ett nytt samtal när one-X Portal används för att återuppta samtalen.