Med TeleCommuter-läget kan du ringa och ta emot samtal med en telefon på en annan plats, där alla samtal startas av och går via telefonsystemet. Du måste också ha en dataanslutning från platsen via vilken du kan ansluta en webbläsare till företagets one-X Portal-server. Det här läget är endast tillgängligt om det har konfigurerats av systemadministratören.

Du använder one-X Portal för att slå numret. Telefonsystemet ringer till ditt konfigurerade TeleCommuter-nummer, och när samtalet besvaras ringer systemet till det slagna numret som om det hade slagits från din vanliga interna anknytning, hemtelefon eller mobil. De nummer du kan ringa lyder fortfarande under dina vanliga begränsningar, om du har sådana.

Inkommande samtal till den vanliga anknytningen omdirigeras till TeleCommuter-numret och motsvarande samtalsuppgifter visas i one-X Portal.

Medan TeleCommuter-läget är valt är du utloggad från din vanliga interna anknytning. När du avslutar TeleCommuter-läget återförs ditt anknytningsnummer till din vanliga telefonanknytning om du har en sådan och den inte används av en annan person som använder snabbdelning. Om du inte har en vanlig anknytning eller om den inte är tillgänglig behandlas du som utloggad från telefonsystemet och dina samtal skickas till röstbrevlådan om en sådan finns, eller så hörs en upptagetton.

Om du loggar in med din interna anknytning och mobiltelefon och sedan ändrar din närvarostatus och ditt statusmeddelande via någon av klienterna så synkroniseras ändringen med den andra klienten.

Telefonen på TeleCommuter-platsen antas vara en telefon med en enda linje. Om Samtal väntar är aktiverat i IP Office-konfigurationen kan den användas för ett ytterligare samtal när ett befintligt samtal via IP Office kopplas upp.