Närvaroikon

Närvarostatus

Beskrivning

available

Tillgänglig

Statusen visar att du är tillgänglig och kan ringas upp.

busy

Upptagen

Statusen visar att du har ett pågående samtal.

DND

Stör ej

Statusen visar att du har aktiverat Stör ej i telefonsystemet. Samtal till dig omdirigeras till röstbrevlådan, om en sådan finns. I annat fall hör uppringaren en upptagetton. Detta gäller inte för samtal från nummer som du lagt till i listan med Stör ej-undantag.

logout1

Utloggad

Statusen visar att du inte loggat in på anknytningen i telefonsystemet. Samtal till dig omdirigeras till röstbrevlådan, om en sådan finns. I annat fall hör uppringaren en upptagetton. Du kan inte ringa samtal. Du kan dock fortfarande använda one-X Portal för att ändra dina konfigurationsinställningar.

ringing1

Ringer

Den här statusen anger att telefonen ringer och du har ett inkommande samtal.

unknown

Okänd

Den här statusen anger att din närvaro i telefonsystemet är okänd. Närvaron kan inte fastställas eftersom telefonnumret inte är en anknytning i telefonsystemet.