Gadgeten logsHead Samtalshistorik visar uppgifter om samtal du har ringt, tagit emot och missat. Gadgeten visar även historik för konversationer med andra kontakter. Du kan använda samtalsloggen för att ringa ett samtal, lägga till uppringaren uppgifter i din privata adressbok eller söka efter SM-konversationer.

Samtalslogg

Samtalsloggen som visas finns i telefonsystemet som en del av dina användarinställningar. Upp till 30 poster sparas och nya poster ersätter de gamla när denna gräns har uppnåtts. För poster för återuppringda samtal till eller från samma nummer uppdateras däremot den befintliga posten och antalet samtal som ingår i posten ökar.

För inkommande samtal inkluderar samtalsloggen som standard endast privata samtal (icke-sökgrupp) till användaren som besvarades av användaren eller som inte besvarades någonstans.

Missade samtal
Samtal som du inte svarat på men som besvarats med röstbrevlåda eller anknytning som täcker upp loggas inte som missade samtal i normala fall. Däremot kan systemadministratören konfigurera loggning av missade samtal.

Missade sökgruppsamtal
Som standard loggas endast sökgruppsamtal som du besvarar. Däremot kan systemadministratören konfigurera din samtalslogg för att inkludera missade samtal till valda sökgrupper.

Automatisk borttagning
Gamla samtalslistor tas bort automatiskt när samtalsloggens kapacitet uppnås och en ny samtalspost måste läggas till. Dessutom kan systemadministratören konfigurera telefonsystemet för att ta bort loggposter efter en viss tid.

Telefonsamtalslogg

Om du använder en telefon i 1400-, 1600-, 9500- eller 9600-serien med knappen Samtalslogg eller Historik, eller en telefon i M-serien eller T-serien, visas som standard samma samtalslogg på telefonen som one-X Portal visar. Du kan sedan använda och redigera samtalsloggen från telefonen eller från one-X Portal. Båda två ändras parallellt.

Om du använder någon annan typ av telefon som har en samtalslogg är det en samtalslogg som sparas av själva telefonen och matchar därför inte samtalsloggen som visas i one-X Portal. Samtal som till exempel ringts med one-X Portal visas inte i telefonens samtalslogg och vice versa.

Samtalsloggen i one-X är begränsad till att visa 255 poster.

Använda min samtalshistorik

Använda samtalshistoriken

Söka efter SM-konversationer

Ringa ett samtal

Lägga till ett nummer i min adressbok