Om inställningarna i telefonsystemet inte matchar någon av dina profiler visar one-X Portal dig med profilen Upptäckt. Den här profilen innehåller dina aktuella inställningar som lästs in från telefonsystemet.

profile detected

Profilen Upptäckt visas igen även efter att du har valt en aktiv profil. När du väljer att en profil ska vara aktiv tillämpas den profilens inställningar på dina inställningar i telefonsystemet. Men många av dessa inställningar kan också ändras med andra metoder, som att slå kortkoder. Om du gör det överensstämmer inte inställningarna i telefonsystemet med din profil och du ändras tillbaka till profilen Upptäckt.

Ändra röstbrevlådeinställningar med andra gränssnitt

one-X Portal läser in dina röstbrevlådeinställningar när du loggar in. Om du sedan ändrar dina röstbrevlådeinställningar med en annan metod, t.ex. via din telefon, kan informationen som finns i one-X Portal vara fel. Om du ändrar röstbrevlådeinställningar med en annan metod än via one-X Portal bör du logga ut från one-X Portal och logga in igen.