Om dina aktuella telefoninställningar inte matchar någon av dina profiler visas Avaya IP Office Plug-in profilen Upptäckt .

Profilen Upptäckt visas igen även efter att du har valt en aktiv profil. När du t.ex. väljer en profil som aktiv tillämpas inställningarna i profilen i telefonsystemet. Om du däremot ändrar någon inställning med någon annan metod, som att ringa upp med korta koder, matchar inte inställningarna i telefonsystemet din profil längre, och då visas profilen Upptäckt.