Gadgeten Världstid visar tiden i valda tidzoner som du lagt till i gadgeten. Du kan lägga till upp till 5 tidszoner i världstiden.

Klockan kan visas i två olika lägen, Tidzoner eller Klockor, som du väljer genom att klicka på motsvarande flik.

Tidszoner
I den här vyn anges varje tidszon som ett band som visar aktuell tid och dagtid. Om du för pekaren över någon av tidsbanden visas aktuellt datum och tid i den aktuella tidszonen.
gadget world clock short

Klocka
I den här vyn visas varje tidszon som en klocka.
gadget world clock02 short

clock 12 24 12/24 timmar
Det här alternativet visas i vyn Tidszoner. Klicka på de här knapparna för att växla mellan 24- och 12-timmarsvisning. Det här påverkar både tidsomfånget som banden visar och klockformatet som används under varje band.

+ Lägg till
Klicka på ikonen + Lägg till för att lägga till ytterligare en tidszon att visa som ett band. En lista med världstidszoner visas där du kan välja önskad tidszon för det nya bandet. Använd rutan längst upp för att filtrera listan med tidszoner efter namn. Du kan lägga till upp till 5 tidszoner i världstiden.
time zone select

edit delete Ersätt/Ta bort
Om du för pekaren över namnet på en tidszon visas ikoner för att ersätta eller ta bort tidszonen.