one-X Portal I 11.0 kan du lägga till och använda externa gadgetar utan att starta ett separat program för varje gadget.

Några av de gadgetar som kan vara användbara när du använder one-X Portal är: Projektledning, Kalender, Valutaomvandlare, Google Translate, Nyheter, Google Maps och andra. Systemet visar endast de gadgetar som administratören för one-X Portal har aktiverat för användaren.

Obs! När du lagt till en extern gadget visar systemet gadgeten även om du loggar ut och sedan loggar in igen.

Du kan bara lägga till en extern gadget på huvudfliken och på anpassade flikar. Du kan inte lägga till en extern gadget på fliken Konfigurera.

Så här lägger du till en extern gadget:

1. Klicka på den flik där du vill lägga till externa gadgetar.

2. Klicka på gadgets Gadgetar, i verktygsfältet. one-X Portal visar en lista över kategorier, som t.ex ALLA, KOMMUNIKATION, FINANS, PRODUKTIVITET, TEKNIK, osv.

3. Välj en kategori.

4. Aktivera den gadget du vill lägga till. Systemet visar gadgeten i den panel där det finns minst antal gadgetar.

Så här tar du bort en extern gadget:

Du kan bara ta bort externa gadgetar från one-X Portal. Du kan inte ta bort standardgadgetarna i one-X Portal från huvudfliken.

Klicka på Stäng i namnlisten i den externa gadgeten.

Klicka på Ja som bekräftelse på att du vill ta bort gadgeten från one-X Portal.