Du kan överföra ett samtal till en kontakt i din adressbok istället för att själv ange destinationsnumret.

För att överföra ett samtal med adressboken:

1. Använd gadgeten directoryHead Katalog för att hitta den part som du vill överföra det aktuella samtalet till. Klicka på namnet för att visa uppgifter om numret.
Directory_Icons

2. Eftersom du redan har ett uppkopplat samtal visas fler alternativ när du för pekaren över en adressbokskontakt.

transfer Överför:  
Använd ikonen överför för att göra en enkel oövervakad överföring till kontaktens huvudnummer.

consult Fråga:  
Använd ikonen Fråga för att starta en övervakad överföring till kontaktens huvudnummer.

conference Konferens:  
Använd konferensikonen för att konferera med dig själv, det väntkopplade samtalet och kontaktens primära nummer till en konferens.

alt Alternera nummer:
Om den här ikonen visas har kontakten alternativa nummer. Du kan klicka på ikonen och välja tillgängliga samtalsalternativ för dessa nummer.