Du kan använda one-X Portal för att överföra samtal. Det finns flera typer av överföring:

Oövervakad överföring

Vid en oövervakad överföring slutför du överföringen efter att du slagit numret till överföringsdestinationen utan att vänta på att samtalet besvaras.

Övervakad överföring

Vid en övervakad överföring pratar du (eller försöka prata) med överföringsdestinationen innan du slutför överföringen. Ditt första samtal till överföringsdestinationen kallas för ett överläggningssamtal eller ett frågesamtal.

Med den här metoden för att överföra samtal kan du bekräfta om målet för överföringen är närvarande och vill ta emot samtalet.

Konferensöverföring

Du kan också överföra ett samtal genom att starta en konferens mellan alla parter och sedan lämna konferensen.

Obs!

1. Systemadministratören kan aktivera en Returneringstid vid överföring för dig. När den ställts in och ett överfört samtal inte besvaras inom den tiden ringer samtalet upp dig igen.

2. Möjligheten att överföra ett externt samtal till ett annat externt nummer kan begränsas av systemadministratören.