Med mobil tvillingkoppling kan du få aviseringar om inkommande samtal både på din vanliga anknytning och på ett annat nummer. Systemadministratören styr vilka användare som kan använda den här funktionen.

Om du har möjlighet att använda mobil tvillingkoppling kan du aktivera eller inaktivera den och ställa in destinationsnumret som en del av din aktuella one-X Portal-profil. Den kan också konfigureras åt dig av systemadministratören eller via menyn på bordstelefonen.

När mobil tvillingkoppling är aktiverad visas ytterligare två knappar på samtalsgadgeten:

twinned to mobile

icon transfer to twin Överföring till tvilling
När du har besvarat ett samtal på din vanliga anknytning kan du överföra det till tvillingnumret genom att klicka på den här knappen. Telefonsystemet försöker överföra samtalet till numret. Om samtalet inte besvaras återgår samtalet till din vanliga anknytning. Samtalet återgår också om det besvaras för fort, t.ex. om samtalet går direkt till en mobiltelefons röstbrevlåda eftersom mobiltelefonen är upptagen eller avstängd.

icon claim from twin Hämta från tvilling
När du har ett tvillingbildat samtal som du besvarat på det tvillingbildade anknytningsnumret kan du göra så att det överförs tillbaka till din vanliga anknytning genom att klicka på den här knappen.