Hur obesvarade samtal behandlas beror både på dina telefoninställningar och typen av samtal.

För samtal direkt till dig

Med systemkonfigurationen i IP Office har du en angiven Tidsgräns vid inget svar (standardvärdet är 15 sekunder). När du får samtal direkt till dig och inte svarar inom den angivna tiden kommer IP Office göra en del saker.

Om du har aktiverat Vidarekoppla vid inget svar omdirigeras samtalet till det numret och ringer ytterligare en gång under tidsperioden i Tidsgräns vid inget svar innan det skickas vidare till röstbrevlådan, om en sådan finns.

Om destinationen för Vidarekoppla vid inget svar är ett externt nummer försöker telefonsystemet återta samtalet och skicka det till röstbrevlådan om det förblir obesvarat. Men detta är inte alltid möjligt.

Du kan aktivera/inaktivera vidarekoppling och ändra destinationsnumret med en one-X Portal-profil.

Om du kan använda röstbrevlådan hör uppringaren din brevlådehälsning. Du kan aktivera eller inaktivera röstbrevlådan med en one-X Portal-profil.

Om inget av ovanstående är tillgängligt fortsätter samtalet att ringa. Om samtalet besvaras av någon annan eller av röstbrevlådan registreras det i din samtalslogg som ett missat samtal.

För samtal till en sökgrupp som du är medlem i

Sökgrupper har en egen inställning för Tidsgräns vid inget svar. Om du inte besvarar samtalet presenteras det vanligtvis för nästa tillgängliga medlem i sökgruppen.