För att återuppta ett samtal:

1. Med gadgeten callsHead Samtal i huvudfliken visar parkeringsknapparna på mitten om det finns ett parkerat samtal.
pa_parked_call

2. Om du placerar pekaren över knappen visas namn och nummer för den parkerade uppringaren, om sådan information finns.

3. Klicka på knappen för parkerat samtal så återupptas samtalet.