Du kan använda one-X Portal för att spela in upp till 9 hälsningsfiler som du använder i din röstbrevlåda. Du kan sedan använda inställningen Aktiv hälsning i dina profiler för att välja vilken hälsning som ska användas för varje profil.

Det här alternativet fungerar endast om systemet använder en Voicemail Pro-röstbrevlådeserver. Det fungerar inte om telefonsystemet använder inbäddade röstmeddelanden. Kontakta din systemadministratör om du är osäker på vilken typ av röstbrevlådor systemet använder.

För att redigera dina personliga hälsningar:

1.I fliken Konfigurera väljer du Röstbrevlåda.

2.Klicka på Redigera personliga hälsningar. Ett samtal rings till din anknytning.

3.I namnfältet anger du ett namn för hälsningen.

4.Använd ikonen record greeting Spela in för att börja spela in och ikonen pa_message_stop Stoppa för att avsluta inspelningen.

5.När en hälsning laddats upp kan du använda ikonerna pa_message_play Spela och pa_message_stop Stoppa för att spela upp hälsningen. Du kan också ta bort filen genom att klicka på borttagningsikonen delete-down.

6.Om du vill spara inspelningen klickar du på ikonen save för att spara. En signal hörs när filen har sparats.