För att lägga till en avatarbild:

1.Klicka på Konfiguration för snabbmeddelande/närvaro.

2.Gå till avsnittet Avatar.

3.Klicka på Bläddra för att söka efter avatarbilden på datorn.

4.Välj bilden och klicka på Öppna. Bildens sökväg visas i rutan Bläddra.

5.Klicka på Ändra avatar. Den valda bilden laddas upp.

För att ta bort en avatarbild:

1.Klicka på Återställ avatar. Systemet laddar upp standardbilden på Openfire-servern.

För att ändra en befintlig avatarbild:

1.Klicka på Bläddra för att söka efter den nya avatarbilden på datorn.

2.Markera bilden och klicka på Öppna.

3.Klicka på Ändra avatar. Den nya bilden laddas upp.