För att konfigurera användarinställningar:

1.Klicka på plugin_set i det övre högra hörnet av insticksprogrammets fönster. Klicka på Inställningar.

2.I navigeringsrutan väljer du Användare.
plug_in_settings_user

3.I avsnittet Användarinformation väljer du inställningar:

Automatisk inloggning
Om Automatisk inloggning är aktiverat Avaya IP Office Plug-in loggar automatiskt in på one-X Portal-servern när insticksprogram startas i Outlook.

Visa vid start
Om detta alternativ är valt startas insticksprogrammet med Outlook automatiskt. Används tillsammans med Automatisk inloggning för att både starta och logga in när Outlook startas.

Visa meddelande
När du använder Outlook visar insticksprogrammet inkommande samtal, nya röstmeddelanden och snabbmeddelanden. Men om Outlook är minimerat eller inte överst så ser användaren inte dessa meddelanden. Om Visa meddelande är aktiverat, visas ytterligare meddelanden i Windows aktivitetsfält.

För varje inkommande samtal eller röstmeddelanden visas ett meddelande i aktivitetsfältet. Meddelandet innehåller kontroller för att ta emot eller ignorera samtalet.
plug_in_notification_call

För snabbmeddelanden visas ett meddelande endast när någon startar en ny konversation. När du får fler meddelanden blinkar Outlook i aktivitetsfältet. Detta beteende återställs när du rensar meddelandena från insticksprogrammets meddelanderuta eller stänger meddelanderutan.

4.Klicka på OK.