I adressboken används en rad olika ikoner för att ange läget för både en kontakt och åtgärder som du kan utföra med hjälp av kontakten. Några av dessa visas bara när du för pekaren över kontakten.

directory icons

Samtalsåtgärder

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Samtal

call

Ring upp kontakten med deras primära kontaktnummer.

Återuppringning

ringback

Konfigurera en återuppringning för en intern användare eller rensa en befintlig återuppringning. Praktiskt när status för kontakten visas som upptagen.

Alternativ

alt

Om kontakten har alternativa nummer ringer du upp kontakten genom att visa och välja ett av de alternativa numren.

Överför

transfer

Med ett anslutet samtal, gör en obevakad överföringl till denna kontakt.

Fråga

consult

Med ett anslutet samtal, starta en bevakad överföring till denna kontakt.

Konferens

conference

När ett samtal redan är uppkopplat kan du starta en konferens mellan dig, det aktuella samtalet och den här kontakten. Det här är en ad hoc-konferens.

Ring in till min brygga

meetmeicon

Lägg till kontakten i din Möt mig-konferensbrygga.

Webbsamarbete

webconficon

Öppna ett webbläsarfönster för kontakternas webbsamarbete.

Chatt

chat

Starta en chattsession med en annan portalavändare eller med en kontakt som finns tillgänglig på OCS.

Adressboksåtgärder

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Lägg till

add

Lägg till en kontakt som visas i adressboken System eller Extern i adressboken Privat.

Detaljer

details

Visa uppgifter om en adressbokskontakt.

Redigera

edit

För kontakter i adressboken Privat kan du redigera kontaktinformation.

Ta bort

delete

För kontakter i adressboken Privat kan du ta bort kontakten.

 

Kontaktikoner

one-X Portal anger kontaktens aktuella status på XMPP och OCS med hjälp av olika ikoner. För kontakter med flera telefonnummer baseras statusen på arbetstelefonnumret.

Läge

Ikon

Beskrivning

Tillgänglig

online grey

Användarens arbetsanknytning är tillgänglig, men de använder inte one-X Portal eller så har de konfigurerat sin portals tillgänglighet till offline.

online

Användarens arbetsanknytning är tillgänglig och de är även inloggade på one-X Portal.

Upptagen

offhook_small

Indikerar att en användares interna anknytning är upptagen. Om användaren är upptagen i ett samtal visar portalen Upptaget - I samtal. Vid upptaget av någon annan orsak än då portalen bara visar Upptaget.

Stör ej

onhook_dnd_small

Användaren har ställt in Stör ej. Samtal till användaren skickas till röstbrevlådan om den aktiverats, annars hörs en upptagetton såvida du inte finns med på användarens lista med Stör ej-undantag.

Utloggad

loggedout

Användaren har loggat ut från sin telefon. Samtal till användaren skickas normalt till röstbrevlådan om den är tillgänglig.

Annan

status_unknown_small

Den här ikonen används när statusen inte är känd, till exempel för externa nummer.

Ringer

ringing

Den här ikonen används för en intern kontakt som ringer.

Ytterligare ikoner

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Visa gruppmedlemmar

icon_mystery01

Visa medlemmarna i en vald sökgrupp. Se Lista sökgruppmedlemmar.

Gruppkonferens

icon_my_bridge

Starta en Möt mig-konferens med gruppen. Se Starta en gruppkonferens.

MyBuddy

MyBuddyicon

Öppna ett MyBuddy-sessionsfönster.

Sänd till alla

icon_mystery02

Starta en snabbmeddelande-session med alla. Se Skicka snabbmeddelande till alla.