Adressboken visar ett flertal ikoner. Detta omfattar ikoner för de olika åtgärder som du kan utföra när du håller musen över en kontakt.

plug_in_contact_more_details

Åtgärder i privat adressbok

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Ta bort grupp

plug_in_icon_delete_group

Ta bort den privata kontaktgruppen.

Byt gruppnamn

plug_in_icon_edit_group

Byt namn på den privata kontaktgruppen.

Lägg till en grupp

plug_in_icon_add_group

Lägg till en grupp i din privata adressbok.

Lägg till en kontakt

plug_in_icon_add_personal_contact

Lägg till kontakt i privat adressbok.

Samtalsåtgärder

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Samtal

OLcall

Ring upp kontaktens primära nummer.

E-post

plug_in_icon_email

Skicka e-post till kontakten.

Starta snabbmeddelanden

OLinstantmessage

Skicka snabbmeddelande till en kontakt.

Kontaktåtgärder

Åtgärd

Ikon

Beskrivning

Lägg till

OLaddsystcontacttopersonal

Lägga till en kontakt från systemadressboken i den privata adressboken.

Visa information

plug_in_icon_details

Visa uppgifter om en adressbokskontakt.

Uppdatera kontakt

OLupdatecontact

För kontakter i adressboken Privat kan du redigera kontaktinformation.

Radera kontakt

OLdetelecontact

För kontakter i adressboken Privat kan du ta bort kontakten.

Kontaktikoner

Se också Närvaroinformation.

Läge

Ikon

Beskrivning

Tillgänglig

online grey

Normalläget för en användare som visar att arbetsanknytningen är tillgänglig och inte används.

Grå ikon innebär att one-X Portal inte används eller att närvaron i portalen angetts som offline.

Ikonen är grön om användaren även är inloggad i one-X Portal (såvida inte närvaron angetts som offline).

online

Upptagen

offhook_small

Normalläget status för en användare som visar att arbetsanknytningen är upptagen med ett pågående samtal.

Stör ej

onhook_dnd_small

Användaren har ställt in Stör ej. Samtal till användaren skickas till röstbrevlådan om den aktiverats, annars hörs en upptagetton såvida du inte finns med på användarens lista med Stör ej-undantag.

Utloggad

loggedout

Användaren har loggat ut från sin telefon. Samtal till användaren skickas normalt till röstbrevlådan om den är tillgänglig.