Så här använder du funktionen MyBuddy:

1. Klicka på fliken Snabbmeddelanden. Systemet visar ett samtalsfönster och en lista med alla meddelandekontakter.

2. Välj MyBuddy.

3. Skriv kommandot i meddelandefältet.

4. Tryck på Enter när du vill skicka meddelandet.