I Avaya IP Office Plug-in kan du visa adressböcker med namn och tillhörande telefonnummer.

Privat adressbok
Du kan koppla flera nummer till ett namn och välja vilket nummer du ska använda när du ringer ett samtal. Du kan redigera och ändra kontakterna i adressboken med Avaya IP Office Plug-in. Du kan även konfigurera undergrupper med valda kontakter. För vissa typer av telefoner (se nedan) kan du också få åtkomst till, använda och redigera adressboken Privat från telefonen.

Systemadressbok
Den här adressboken innehåller namn och nummer från telefonsystemet samt alla användare och sökgrupper i telefonsystemet. Din one-X Portal-administratör kan lägga till kontakter i systemadressboken. Du kan inte ändra dessa kontakter. Du kan dock kopiera en kontakt i systemadressboken till din privata adressbok.

Extern
Din Systemadministratör kan konfigurera one-X Portal åtkomst till en extern LDAP-adressbok. Om din one-X Portal-server har konfigurerats för detta kan du söka i den externa adressboken. Resultatet av sökningen visas här.

Privat adressbok

Om du använder en telefon i 1400-, 1600-, 9500- eller 9600-serien som har knappen Kontakter, eller en telefon i M-serien, T-serien eller T3-serien, kan du också använda kontakterna i adressboken Privat via telefonen och redigera dem med hjälp av telefonen.

1. När kontakter i adressboken Privat läggs till lagras de både av programmet one-X Portal och av telefonsystemet och hålls synkroniserade. one-X Portal-programmet och telefonsystemet kan bara lagra upp till 250 personliga kontakter i adressboken. Privat per användare (beror på systemets begränsningar)

Alla kontakter uppladdade från Avaya IP Office Plug-in finns i Outlook-gruppen under fliken Privat. De finns lagrade i one-X Portal och är utöver maxvärdet på 250 personliga katalogkontakter.

2.Kontakterna kan redigeras via telefonen eller via one-X Portal.

3.Kontakter i adressboken Privat som visas i one-X Portal kan innehålla flera nummer där ett är valt som aktuellt nummer för Primär telefon. Matchande post i telefonsystemet innehåller bara ett nummer, vilket ändras så att det matchar det aktuellt valda numret för Primär telefon i one-X Portal om valet ändras.