logsHead Samtalshistoriken visar uppgifter om samtal du har ringt, tagit emot och missat. Du kan använda samtalsloggen för att ringa ett samtal eller lägga till uppgifter om uppringaren i adressboken Privat.

Varje samtal av en viss typ, till eller från ett visst nummer, visas bara som en enda post i samtalsloggen. För alla ytterligare samtal av samma typ och nummer som en befintlig post i samtalsloggen kommer uppgifter (Tid och Längd) som visas för den befintliga posten att uppdateras och antalet för Samtal räknas upp.

Tabb

Beskrivning

Alla

På den här fliken visas alla poster från de andra underflikarna.

icon - inbound x16 Inkommande

På den här fliken visas poster för samtal direkt till ditt anknytningsnummer som du har besvarat. Uppgifter om de 10 senaste uppringarna ingår.

icon - outbound x16 Utgående

På den här fliken visas poster för samtal som du ringt. Uppgifter om de 10 senaste uppringarna ingår.

icon - missed x16 Missade

På den här fliken visas poster för samtal som ringts till din telefon men som inte besvarats där. Uppgifter om de 10 senaste samtalen ingår.

Missade samtal
Samtal som du inte svarat på men som besvarats med röstbrevlåda eller anknytning som täcker upp loggas inte som missade samtal i normala fall. Däremot kan systemadministratören konfigurera loggning av missade samtal.

Missade sökgruppsamtal
Som standard loggas endast sökgruppsamtal som du besvarar. Däremot kan systemadministratören konfigurera din samtalslogg för att inkludera missade samtal till valda sökgrupper.

Automatisk borttagning
Gamla samtalslistor tas bort automatiskt när samtalsloggens kapacitet uppnås och en ny samtalspost måste läggas till. Dessutom kan systemadministratören konfigurera telefonsystemet för att ta bort loggposter efter en viss tid.

icon - missed x16 Snabbmeddelande

På den här fliken kan du söka efter konversationer med kontakten.

Sökgruppsamtal
Systemadministratören kan konfigurera ifall samtalsloggen med missade samtal ska innehålla missade samtal för valda sökgrupper. Missade sökgruppsamtal är samtal som inte besvarats av en medlem i sökgruppen. De behöver i själva verket inte ringa upp dig och de besvaras av en icke-sökgruppmedlem eller röstbrevlådan; om så är fallet anges det i uppgifterna om det missade samtalet. När det här alternativet gäller i samtalsloggen ändras etiketten för kolumnen Namn till Från och dessutom visas kolumnen Till så att du kan skilja mellan dina egna samtal och samtal till en sökgrupp.

pa sort pa sort down Sortera
Du kan sortera posterna i samtalsloggen genom att klicka på kolumnrubriken. Den kolumn som för närvarande används för sortering anges av en nedåtpil pa sort eller en uppåtpil pa sort down. Om du klickar på samma kolumnrubrik igen ändras sorteringsordningen.

pa_add_to_contact Lägga till uppgifter om uppringaren i adressboken Privat
Du kan lägga till namn och nummer i adressboken Privat.

Rensa loggen
Ta bort alla poster från den flik som visas för närvarande.

Namn
Posterna i namnkolumnen är understrukna och går att klicka på för att ringa tillbaka till det nummer som lagras i samtalsloggen.