För att visa konferensdetaljerna:

1.Klicka på fliken plug_in_icon_scheduled för att visa dina schemalagda konferenser.

2.Klicka på ikonen plug_in_icon_conference_details. Du kan också dubbelklicka på en av dina schemalagda konferenser.

3.Klicka på fliken Konferenslista.
plug_in_conference_list

4.Du kan filtrera, redigera och ta bort konferenser på samma sätt som från insticksprogrammets huvudfönster.

Nya
Visar enbart konferenser som har planerats till att äga rum i framtiden.

Historik
Visar schemalagda konferenser som har ägt rum tidigare. Som standard sparar systemet konferensinformation upp till 15 dagar (ställs in av systemadministratören).

Alla
Visar både framtida och tidigare schemalagda konferenser.