Om det finns en Avaya-röstbrevlådeserver knuten till telefonsystemet kan du kontrollera meddelanden i din röstbrevlåda med gadgeten messagesHead Meddelanden.

pa mailbox

Gadgeten visar ikonen change_password_warning om ditt nuvarande brevlådelösenord inte möter lösenordskraven som fastställts av systemadministratören. Klicka på ikonen för att byta lösenord.

Få åtkomst till och använda röstbrevlådan

Aktivera/inaktivera röstmeddelandefiltrering

Växla mellan telefon- och datoruppspelning

Spela in röstbrevlådehälsningar

Kontrollera röstmeddelanden

Lägga till en röstbrevlådeuppringare i min adressbok

Välja röstbrevlådehälsningar

Ringa till någon som har lämnat ett meddelande

Ändra min röstbrevlådekod

Ändra röstbrevlådeinställningar med andra gränssnitt

one-X Portal läser in dina röstbrevlådeinställningar när du loggar in. Om du sedan ändrar dina röstbrevlådeinställningar med en annan metod, t.ex. via din telefon, kan informationen som finns i one-X Portal vara fel. Om du ändrar röstbrevlådeinställningar med en annan metod än via one-X Portal bör du logga ut från one-X Portal och logga in igen.