Följande profilinställningar kan användas för att ändra din röstbrevlådeåtgärd. Observera att vissa alternativ bara kan användas om röstbrevlådeservern är ett Voicemail Pro-system, de inaktiveras om systemet använder inbäddade röstmeddelanden.

profile options voicemail

Aktiv hälsning (endast Voicemail Pro)
Om röstbrevlådan tillhandahålls av Voicemail Pro kan brevlådan innehålla upp till 9 hälsningar som du har spelat in. I var och en av dina profiler i one-X Portal kan du använda inställningen Aktiv hälsning för att välja vilken hälsning som ska användas i brevlådan när profilen är aktiv.

Röstbrevlåda
Den här inställningen styr om röstbrevlådan används för att ta emot röstmeddelanden när du inte kan besvara samtal.

Återuppringning för röstbrevlåda
När det här alternativet är aktiverat och det finns nya röstmeddelanden kommer röstbrevlådeservern nästa gång du använder din telefonanknytning att efter det aktuella samtalet ringa upp dig för att avisera dig om meddelanden.

Uppringning från röstbrevlåda (endast Voicemail Pro)
Om du konfigurerat utgående samtal för din röstbrevlåda kan du använda den här profilinställningen för att aktivera eller inaktivera användningen av utgående samtal.

Lyssna på meddelanden på
Låter dig välja om one-X Portal ska spela upp dina meddelanden i telefonen eller webbläsaren vid användning av gadgeten messagesHead Meddelanden.

En lurikon voicemail-phone visas i meddelandegadgeten när uppspelningen sker på telefonen.

En headsetikon voicemail-pc visas på meddelandegadgeten när uppspelningen sker på webbläsaren. Uppspelning på webbläsare fungerar bara med Voicemail Pro.

Om du använder Internet Explorer kontrollerar du att alternativet Spela upp ljud i webbsidor är aktiverat (Verktyg | Internetalternativ | Avancerade | Multimedia).

Du kan behöva godkänna säkerhetscertifikatet som används av röstbrevlådeservern för att kunna spela upp på din dator. Öppna https://<voicemail_server_address>:5443/ i din webbläsare och godkänn certifikatundantaget.  

Ändra röstbrevlådeinställningar med andra gränssnitt

one-X Portal läser in dina röstbrevlådeinställningar när du loggar in. Om du sedan ändrar dina röstbrevlådeinställningar med en annan metod, t.ex. via din telefon, kan informationen som finns i one-X Portal vara fel. Om du ändrar röstbrevlådeinställningar med en annan metod än via one-X Portal bör du logga ut från one-X Portal och logga in igen.