Du kan ändra följande inställningar för din röstbrevlåda. Observera att du bara kan välja vissa alternativ om röstbrevlådan har Voicemail Pro-server, de inaktiveras om systemet använder inbäddade röstmeddelanden.

Inställningar för röstbrevlådeprofil

Aktiv hälsning

Om röstmeddelanden hanteras av Voicemail Pro kan din brevlåda innehålla upp till nio hälsningar som du har spelat in. I varje profil kan du använda inställningen Aktiv hälsning till att välja den hälsning som systemet ska använda för brevlådan när prodilen är aktiv. Som standard visas Systemhälsning.

Röstbrevlåda

Systemet tar emot röstmeddelanden när du inte kan besvara samtal.

Återuppringning för röstbrevlåda

När du har nya röstmeddelanden får du en avisering om det från servern för röstmeddelanden nästa gång du använder din telefonanknytning.

Uppringning från röstbrevlåda

Det här alternativet visas bara om röstmeddelanden hanteras via Voicemail Pro. Om du konfigurerat utgående samtal för din röstbrevlåda kan du använda den här inställningen till att aktivera eller inaktivera det utgående samtalet.

Lyssna på meddelanden på

Denna inställning bestämmer om röstmeddelanden spelas upp på din telefon eller via datorn. När du visar dina meddelanden kan du åsidosätta den aktuella inställningen.