Du kan använda one-X Portal för att filtrera samtal. När det är aktiverat, kan du välja att lyssna på när uppringaren lämnar ett meddelande i röstbrevlådan och sedan antingen besvara eller ignorera samtalet.

callscreening

I exemplet ovan har ankn. 105 ringt och samtalet har gått till röstbrevlådan. Med filtrering aktiverat visar gadgeten Samtal information om samtalet medan uppringaren talar in ett meddelande. Gadgeten Samtal låter dig utföra olika åtgärder för det filtrerade samtalet.

callscreening_listen Lyssna: Klicka på det här alternativet för att höra när uppringaren lämnar meddelandet.

callscreening_pickup Hämta: Klicka på det här alternativet för att svara uppringaren.

callscreening_ignore Ignorera: Klicka på det här alternativet för att ta bort samtalsdetaljer från gadgeten Samtal.

Så här aktiverar du alternativet för röstmeddelandefiltrering:

1.I one-X Portal-gränssnittet klickar du på Konfigurera > Röstbrevlåda.

2.I fliken Röstbrevlåda går du till Konfiguration för röstmeddelandefiltrering

3.Markera Aktivera hämtning/avlyssning av röstmeddelanden.