Om du också är konfigurerad som användare av webbsamarbete, kan du använda Avaya IP Office Plug-in för att gå med i ett webbsamarbete. Du kan även använda det för att ansluta till webbsamarbeten som andra användare bjudit in dig till.

För att komma åt ditt eget webbsamarbete:

1.I verktygsfältet, klicka på ikonen webconficon för webbsamarbete.

2.Ett webbläsarfönster med webbsamarbetet öppnas.

För att komma åt en annan användares webbsamarbete:

1.Klicka på kontaktikonen.

2.Leta upp och markera den andra användarens kontaktuppgifter.

3.Klicka på länken webconficon Gå med i webbkonferens i kontaktuppgifterna.
plug_in_webcollaboration

4.Ett webbläsarfönster med kontaktens webbsamarbete öppnas.