Följande är en sammanfattning av de nya användarfunktionerna i IP Office Release 11.0 versionen av one-X Portal:

IP Office Web Client Förbättringar
IP Office Web Client-klienten som kan användas av portalanvändare för att ringa röst- och videosamtal via webbläsaren har förbättrats. Den stöder nu konferens- och webbsamarbetskontroller.