XMPP-protokollet används av one-X Portal för snabbmeddelanden och för att dela närvaro. Med hjälp av XMPP kan one-X Portal samverka med ett antal snabbmeddelandeklienter från tredje part.