Giden aramaları yönlendirmek için arama kurallarını yapılandırmanız gerekir. Sistem, Avaya IP Office Plug-in kullanarak arama yaptığınızda arama kurallarını otomatik olarak uygular.

Alan

Açıklama

Dış hatta erişmek için çevrilecek numara

Giden harici aramalara eklenmesi gereken ön ek.

Ülke kodunuz

Ülkenin ülke kodu.

Alan/şehir kodunuz

IP Office sisteminin alan kodu veya şehir kodu.

PBX ana öneki

Telefon sunucusunun PBX ana ön eki.

Uzun mesafe aramalar için çevrilecek numara

Çevrilen numaranın uzun mesafe araması olduğunu gösteren sayılar.

Uluslararası aramalar için çevrilecek numara

Çevrilen numaranın uluslararası telefon numarası olduğunu gösteren sayılar.

Dahili numaraların uzunluğu

Dahili hatlar için rakamların sayısı.

Ulusal telefon numaralarının uzunluğu (alan/şehir kodu dahil)

Alan veya şehir kodu dahil ulusal aramalar yapmak için rakamların sayısı. Birden çoklu girişler için her bir girişi ayırmak için virgül kullanın.

Yerel bir arama gerçekleştirirken alan/şehir kodunu kaldırın

Seçildiğinde, sistem, yerel arama yaptığınızda alan/şehir kodunu kaldırır. Bu alan yalnızca alan/şehir kodu ayarlandıysanız geçerlidir.

Arama kurallarını yapılandırmak için:

1.Eklentinin sağ üst köşesinde plugin_set simgesine tıklayın. Ayarlar'a tıklayın.

2.Genel Ayarlar iletişim kutusunun sol gezinti bölmesinde, Arama Kuralları'na tıklayın.

3.Arama Kuralları iletişim kutusunda, arama kurallarını ayarlayın.

4.Arama kurallarını ayarladıktan sonraTamam'a tıklayın.