one-X Portal ve Avaya IP Office Plug-in konferans zamanlaması konferans katılımcılarına Outlook biçiminde bir e-posta daveti gönderebilir. Ancak, katılımcılar Outlook'larında "Toplantı Takvimde bulunabilir" hatasını görebilir. Bu sorunu çözmek için, aşağıda gösterildiği gibi bir kayıt ayarları değişikliği gereklidir.

Outlook Takviminde konferans davetlerini kabul etmeyi etkinleştirmek için:

1.Başlat öğesine tıklayın ve Çalıştır'ı seçin.

2.regedit yazın ve Tamam'a tıklayın.

3. Aşağıdaki kayıt anahtarını bulun ve ona tıklayın: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Options\Calendar

4. Menü çubuğundan, Düzenle | Yeni | DWORD Değeri'ni seçin.

5. ExtractOrganizedMeetings girin.

6. Menü çubuğundan, Düzenle | Değiştir'i seçin.

7. Değer verisini 1 olarak ayarlayın ve Tamam'a tıklayın.

Bu anahtar 1 olarak ayarlandığında, Outlook, kullanıcının daveti kabul edebileceği şekilde 3. taraf/bilinmeyen takvim biçimini yorumlamaya çalışır.

Bu anahtar eksik olduğunda veya 0 olarak ayarlandığında, Outlook, 3. taraf/bilinmeyen takvim biçiminde gönderilen davetleri kabul etmez.

8. Dosya | Çık'ı seçin.