Size sesli posta iletisi bırakan bir arayanın ayrıntılarını Kişisel rehberinize ekleyebilirsiniz.

Özel rehberinize sesli posta arayıcısı eklemek için:

1.Ana menü düğmesine tıklayın.

2.messagesHead İletiler aracını görüntüleyin.

3.İleti ayrıntılarında ekle pa_add_to_contact simgesine tıklayın.

a.Yeni Kişi Ekle penceresinde kişinin ayrıntılarını yazın.

İş telefonu ayarı telefon sistemi kullanıcısının dahili numarasıyla eşleşiyorsa rehber kişisi kullanıcının kullanıcı durumunu görüntüler. Bu, o anda başka bir numara Birincil telefon olarak seçili olsa dahi geçerlidir.

Grup listesini kişinin hangi özel kişi sekmelerinizde görüntüleneceğini seçmek için kullanabilirsiniz.

Kişinin Gmail ve Office Communications Server (OCS) adresini ekleyebilirsiniz. Adresleri ekledikten sonra bir e-posta başlatabilir veya one-X Portal rehberinden bir sohbet başlatabilirsiniz.

b.Bittiğinde Kaydet'e tıklayın.