Size sesli posta iletisi bırakan bir arayanın ayrıntılarını Kişisel rehberinize ekleyebilirsiniz.

1.OLmessages Sesli postalar sekmesine tıklayın.

2.İleti ayrıntılarında ekle OLaddpersonalcontact simgesine tıklayın.

a.Kişinin ayrıntılarını Kişi Ayrıntıları penceresine yazın.

İş telefonu ayarı telefon sistemi kullanıcısının dahili numarasıyla eşleşiyorsa rehber kişisi kullanıcının kullanıcı durumunu görüntüler. Bu, o anda başka bir numara Birincil telefon olarak seçili olsa dahi geçerlidir.

Özel kişinizin içinde görünmesinin gerektiği Grubu seçebilirsiniz.

Kişinin gmail adresini ekleyebilirsiniz. Adresleri ekledikten sonra bir e-postaya başlayabilir veya Avaya IP Office Plug-in rehberinden bir sohbet başlatabilirsiniz.

b.İşiniz bittiğinde Ekle'ye tıklayın.