Çağrı günlüğünüzde gösterilen arayanın ayrıntılarını Kişisel rehberinize ekleyebilirsiniz.

Özel rehberinize arayan eklemek için:

1.Çağrı günlüğünde aramayı bulun.

2.Ekle pa_add_to_contact simgesine tıklayın.

3.Sistem, çağrı günlüğündeki kişinin ayrıntılarını içeren Yeni Kişi Ekle penceresini görüntüler.

a.Yeni Kişi Ekle penceresinde kişinin ayrıntılarını yazın.

İş telefonu ayarı telefon sistemi kullanıcısının dahili numarasıyla eşleşiyorsa rehber kişisi kullanıcının kullanıcı durumunu görüntüler. Bu, o anda başka bir numara Birincil telefon olarak seçili olsa dahi geçerlidir.

Grup listesini kişinin hangi özel kişi sekmelerinizde görüntüleneceğini seçmek için kullanabilirsiniz.

Kişinin Gmail ve Office Communications Server (OCS) adresini ekleyebilirsiniz. Adresleri ekledikten sonra bir e-posta başlatabilir veya one-X Portal rehberinden bir sohbet başlatabilirsiniz.

b.Bittiğinde Kaydet'e tıklayın.