Varsayılan Tümü grubuna ek olarak kişisel rehberinize en fazla beş grup ekleyebilirsiniz. Özel kişiler birden fazla grupta listelenebilir.

Özel kişiyi düzenlerken özel kişinin içinde bulunduğu grubu seçin.

Not: Özel kişiler grubunda Outlook adlı bir grup ekleyemez, bu grubu yeniden adlandıramaz veya silemezsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Outlook grubu ve Outlook kişilerini eşitleme.

Özel kişiler grubu eklemek için:

1.directoryHead Rehber aracında Kişisel sekmesini seçin.

2.icon_add_tab Ekle simgesine tıklayın.
add directory group modal

3.Yeni sekme için bir ad girin.

4.Ekle'ye tıklayın. Sistem, Kişisel rehberinde yeni bir sekme görüntüler.

Bir grubu yeniden adlandırmak için:

1.Kişisel rehber sekmesinde grubu seçin

2.Düzenle groupEdit 'ye tıklayın. Sistem Grubu düzenle iletişim kutusunu görüntüler.

3.Metin kutusuna yeni adı yazın.

4.Değiştir'e tıklayın.

Bir grubu silmek için:

1.Kişisel rehber sekmesinde grubu seçin.

2.groupDelete Sil 'e tıklayın.

3.Grubu silmek istediğinizi onaylamak için Evet, 'e tıklayın.