Varsayılan Tümü grubuna ek olarak kişisel rehberinize en fazla beş grup ekleyebilirsiniz. Özel kişiler birden fazla grupta listelenebilir.

Not: Özel kişiler grubunda Outlook adlı bir grup ekleyemez, bu grubu yeniden adlandıramaz veya silemezsiniz. Daha fazla bilgi için Outlook grubu ve Outlook kişilerini eşitleme konularına bakın.

Özel kişiler grubu ekleme

1.Rehber sekmesinde Kişisel'i seçin.

2.plug_in_icon_add_group Grup Ekle'ye tıklayın.
add group

3.Yeni sekme için bir ad girin.

4.Ekle'ye tıklayın. Sistem, Kişisel rehberinde yeni bir sekme görüntüler.

Grubu yeniden adlandırma

1.Kişisel rehberde grubu seçin.

2.plug_in_icon_edit_group Grubu Düzenle'ye tıklayın.

3.Metin kutusuna yeni adı yazın.

4.Güncelle'ye tıklayın.

Grup silme

1.Kişisel rehberde grubu seçin.

2.plug_in_icon_delete_group Grubu Sil'e tıklayın.