Kişisel rehbere yeni bir kişi ekleyebilirsiniz. Ayrıca arayan ayrıntılarını bir sesli posta iletisinden, Görüşme Geçmişi'nden veya Sistem rehberinden kişisel rehberinize ekleyebilirsiniz.

Yeni özel kişi eklemek için:

1.Ana menü sekmesinde bulunan directoryHead Rehber aracından Kişisel rehber sekmesini seçin.

2.Eklemek istediğiniz adı veya numarayı yazıp add simgesine tıklayın.

3.Sistem, Yeni Kişi Ekle penceresini görüntüler.

a.Yeni Kişi Ekle penceresinde kişinin ayrıntılarını yazın.

İş telefonu ayarı telefon sistemi kullanıcısının dahili numarasıyla eşleşiyorsa rehber kişisi kullanıcının kullanıcı durumunu görüntüler. Bu, o anda başka bir numara Birincil telefon olarak seçili olsa dahi geçerlidir.

Grup listesini kişinin hangi özel kişi sekmelerinizde görüntüleneceğini seçmek için kullanabilirsiniz.

Kişinin Gmail ve Office Communications Server (OCS) adresini ekleyebilirsiniz. Adresleri ekledikten sonra bir e-posta başlatabilir veya one-X Portal rehberinden bir sohbet başlatabilirsiniz.

b.Bittiğinde Kaydet'e tıklayın.

Kişisel Rehber

Kişiler düğmesi bulunan bir 1400, 1600, 9500 veya 9600 Serisi telefon ya da M-Serisi, T-Serisi veya T3 Serisi telefon kullanıyorsanız, telefonunuz üzerinden Kişisel rehber kişilerinizi de kullanabilir ve telefonu kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

1. Kişisel rehber kişileri eklendikçe, bunlar hem one-X Portal uygulamasında hem de telefon sisteminde saklanır ve eşitlenmiş durumda tutulur. one-X Portal uygulaması ve telefon sistemi kullanıcı başına yalnızca 250 adede kadar Kişisel rehber kişisi saklayabilir (kendi sistem limitlerine göre değişir).

Avaya IP Office Plug-in öğesinden yüklenen herhangi bir kullanıcı Kişisel sekmesinin altında Outlook grubunda listelenir. Yalnızca one-X Portal uygulamasına kaydedilir ve en fazla 250 Kişisel Rehber Kişisi eklenir.

2.Kişiler telefon veya one-X Portal kullanılarak düzenlenebilir.

3.one-X Portal tarafından gösterilen kişisel rehber kişileri, biri geçerli Birincil telefon numarası olarak seçilen birçok numara içerebilir. Eşleşen telefon sistemi kaydı yalnızca bir numara içerir ve seçim değişse de, one-X Portal içinde o anda seçili olan Birincil telefon numarasıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.