Sıralar ve Temsilci Denetimi aracının Tarama Grubu Sıraları'nı kullanarak en fazla 5 farklı tarama grubu sırasını izleyebilirsiniz. Bunu yapmak için önce tarama gruplarını izleme için yapılandırmanız gerekir, bkz. Tarama Grubu Sıraları'nı Yapılandırma.

Her sıra için, sıra aramaları sayısı ve en uzun bekleyen aramaların süresine göre alarm düzeylerini yapılandırabilirsiniz. Daha sonra bu sıradaki bir aramayı cevaplamak için sıraları kullanabilirsiniz. Araç hangi sıralı aramaların görüntüleneceğini de filtrelemenizi sağlar.

gadget queues

Her tarama grubu için sıra ekranı o grup için her sıralı arama için bir simge görüntüler. Aracın sağ tarafında, sıralı aramaların sayısı ve en uzun bekleyen aramanın bekleme süresi görüntülenir.

Genişletilmiş Sıralar Ekranı

Sıralar ve Temsilci Denetimi aracı show gadget simgesine tıklayarak tam ekran yapılırsa her sıralı arama için simgesi de arama bilgilerini içerecek şekilde genişletilir.

icon_queued_large

Sıra Alarmları Ekranı

İzlemek için yapılandırdığınız her tarama grubu için, iki alarm eşiği de ayarlayabilirsiniz.

Sıradaki Arama Sayısı
Tarama grubu tarafından cevaplanmayı bekleyen sıradaki arama sayısı aşıldığında bu alarm tetiklenir. Tetiklendiğinde, ek sırasılar için simgeler yeşilden kırmızıya değişir ve bekleyen arama sayısı da kırmızıya değişir.

En Uzun Bekleme Süresi
Tarama grupları sırasında ern uzun bekleyen arama süresi aşıldığında bu alarm tetiklenir. Tetiklendiğinde, sıra için gösterilenen en uzun bekleme süresi kırmızıya değişir.

Sıra izlemeyi başlatmak için:

1.Başlat düğmesine tıklayın.

Sıra izlemeyi durdurmak için:

1.Durdur düğmesine tıklayın.

Arama ayrıntılarını görüntülemek için:

1.İmleci bekleyen arama simgesinin üzerine getirin. Eğer varsa, arama ayrıntıları (ad, numara ve konu) görüntülenir.

Sıralı bir aramayı cevaplamak için:

1.Sıralı aramalar simgesine tıklayın. Sıradaki ilk arama yanıtlandırılır.

Sıraya alınmış aramaları filtrelemek için:

Her sıra için hangi aramaların görüntüleneceğini filtreleme amacıyla filtre açılır menüsünü kullanabilirsiniz. Sıralı arama sayısı ve en uzun bekleyen arama süresi gösterilen aramaları yansıtmak için ayarlanır.

1.Aracın üst sol kısmında açılır listeye tıklayın ve sıralı aramalar ekranına uygulanacak filtrelemeyi seçin.

En Uzun Bekleme Süresi:
Bekleyen tüm aramaların ayrıntılarını görüntüleyin.

Arayanın adı
Daha sonra arayan adları ile eşleşenleri kullanarak görüntülenen aramaları filtrelemek için kullanılan virgülle ayrılmış değerler kümesini girin.

Konu:
Arama ile ilişkili olan konuya göre görüntülenen aramaları filtrelemek için virgülle ayrılmış değerler kümesini girin.

Arama önceliği:
Aramaları önceliğe göre filtrelemek için açılan menüyü kullanın. Öncelik telefon sistemi tarafından aramalara atanan bir değerdir.

2.Filtre uygulamak için gadget_queues_icon_search simgesine tıklayın (derhal uygulanan En Uzun Bekleme haricinde). Bu simge sadece, belirtilen ölçütlerle eşleşen aramalar varsa etkindir.