Hem telefon sistemi hem de one-X Portal birden fazla arama yapmanıza ve almanıza olanak tanıyabilir. Bu nedenle, etkin aramalarınız olsa dahi diğer gelen aramalara meşgul görünmeniz gerekmez.

Ancak, gelen başka aramalar için meşgul kabul edildiğiniz bazı koşullar vardır. Böyle bir durum olduğunda, gelen arama kullanım önceliği sırasına göre aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

1.Etkin bir Meşgulde Yönlendir hedefiniz varsa arama bu hedefe yönlendirilir.

2.Sesli posta etkinleştirildiyse arama sesli postaya gönderilir.

3.Yukarıdakilerden ikisi de kullanılamıyorsa arayan meşgul bildirimi alır.