Arama ekranının sol kenarında aşağıya doğru yer alan düğmeler o anda görüntülenen aramalarla ilgili erişim özellikleri için kullanılır.

pa calls buttons

Arama Düğmeleri: Sol Taraf

Simge

Eylem

Açıklama

callAnswer

Aramayı Yanıtla

Uyarı veren aramayı yanıtlayın. Bir aramayı yanıtlamak için ahizeyi kaldırmanız gereken telefonları kullanırken bu düğme görünmez.

callDrop

Çağrıyı kapat

O anda bağlı olan aramada callDrop simgesine basılırsa aramanın bağlantısı kesilir.

Aramayı Yeniden Yönlendir

Uyarı aramasında, callDrop öğesine basılması ayarlandıysa Cevap Yoksa Yönlendir ayarını kullanarak aramanızı yönlendirir veya uygunsa sesli postanıza yönlendirir. Uzun süre tutulan veya bekletilen bir aramayı kapatamazsınız.

call_button

Arama

Arama alanlarında ayarlanan ayrıntıları kullanarak bir arama yapın.

callRecord

Aramayı Kaydet

Geçerli aramayı kaydetmeye başlar.

callStopRecord

Kaydı Durdur

Mevcut aramanın kaydını durdurur.

callHold

Çağrıyı Beklet

Aramayı bekletir.

callRetrieve

Bekletilen Aramayı Al

Beklemedeki bir aramayı geri alır.

callCompleteTransfer

Aktarımı Tamamla

Bir arama beklemedeyken başka bir arama devam ediyorsa bekletilen aramayı o anda bağlı olan tarafa aktarın.

callConf

Konferans Araması

Bir arama beklemedeyken başka bir arama devam ediyorsa aramalardan konferans oluşturabilirsiniz.

callMute

Sesi Kapat

Arama bağlantınızın sesini kapatır.

callMuteAll

Tümünün Sesini Kapat

Bu kontrol, sizin başlattığınız konferanslarda diğer tüm konferans taraflarının sesini kapatmanızı sağlar.

callUnmute

Sesi Aç

Arama bağlantınızın sesini açar.

callUnmuteAll

Tümünün Sesini Aç

Bu kontrol, sizin başlattığınız konferanslarda diğer tüm konferans taraflarının sesini açmanızı sağlar.

Arama Düğmeleri: Üst Sıra

Simge

Eylem

Açıklama

consult_button

Başvur

Geçerli aramayı beklemeye alın ve arama alanına girilmiş numarayı arayın.

transfer_button

Aktar

Mevcut aramayı hemen arama alanına girilmiş aramaya aktarın.

icon to twin

İkizden aktarma

Bir aramayı telefonunuzdan cep numaranıza aktarır.

icon claim twin

İkizden talep et

Aramayı cep numaranızdan telefonunuza geri aktarın.

Arama Düğmeleri: Sağ-Taraf

Simge

Eylem

Açıklama

transfer_together

Aramayı Aktar

Devam eden 2 aramada, geçerli bağlanan aramayı, geçerli beklenen aramaya aktarın.

icon_add_account_code

Hesap Kodu Ekle

Aramaya hesap kodu ekleyin veya geçerli hesap kodunu değiştirin.