one-X Call Assistant uygulamasını kullanarak çağrı günlüğünüze erişebilirsiniz. Ardından geri arama yapmak için çağrı günlüğünü kullanabilirsiniz.

toaster_call_log

 

Çağrı Günlüğü

Gösterilen çağrı günlüğü telefon sisteminde kullanıcı ayarlarınızın bir parçası olarak saklanır. 30 kayda kadar saklanır, sınıra ulaşıldığında yeni kayıtlar eskilerinin üzerine kaydedilir. Ancak, aynı numaradan/numaraya tekrarlanan arama kayıtları için mevcut kayıt güncellenir ve kayda eklenen arama sayısı artırılır.

Çağrı günlüğünde gelen aramalar için varsayılan olarak kullanıcı tarafından cevaplanan veya herhangi bir yöne yapılan cevaplanmamış yalnızca kişisel aramalar (tarama grubu değil) dahil edilir.

Cevapsız Aramalar
Sizin cevaplamadığınız, sesli posta veya kapsayan dahili ile cevaplanan aramalar cevapsız arama olarak kaydedilmez. Ancak telefon sistem yöneticiniz cevapsız aramaların kaydedilmesini yapılandırabilir.

Cevapsız Tarama Grubu Aramaları
Varsayılan olarak, yalnızca sizin cevapladığınız tarama grubu aramaları kaydedilir. Ancak, telefon sistem yöneticiniz seçilen tarama grupları için cevapsız tarama grubu aramaları kaydedilecek şekilde çağrı günlüğünüzü yapılandırabilir.

Otomatik Silme
Eski arama kayıtları çağrı kaydı günlüğü kapasitesine ulaşıldığı ve yeni arama kaydının eklenmesi gerektiğinde otomatik olarak silinir. Buna ek olarak, telefon sistemi yöneticiniz telefon sistemini belirli bir süreden sonra günlük girişlerini silmek üzere yapılandırabilir.

Telefon Çağrı Günlüğü

Çağrı Günlüğü veya Geçmiş düğmesi bulunan bir 1400, 1600, 9500 veya 9600 Serisi telefon ya da M-Serisi veya T-Serisi telefon kullanıyorsanız, telefonda varsayılan olarak one-X Portal tarafından gösterilenle aynı arama günlüğü gösterilir. Çağrı günlüğünüzü telefondan veya one-X Portal uygulamasından kullanabilir ve düzenleyebilirsiniz. İkisi paralel olarak değişir.

Çağrı günlüğü özelliği olan başka bir telefon türü kullanıyorsanız, bu günlük telefonun kendisi tarafından saklanır ve one-X Portal içinde gösterilen arama günlüğüyle eşleşmez. Örneğin, one-X Portal kullanılarak yapılan aramalar telefonun çağrı günlüğünde görünmez (veya tersi).

Her iki durumda da one-X çağrı günlüğü 255 kayıt göstermek üzere sınırlanmıştır.