mybuddy komutları için kullanılan dil telefon sisteminde kullanıcı için ayarlanan dil ile uyuşur.

Komut

Konu

 

hedef

cep

mybuddy ile başlattığınız arama fonksiyonları için geçerli konumunuzu ve telefonunuzu ayarlayın. Cep, ev ve iş için değer one-X Portal tercihinize göre ayarlanır. Numaraları Kaydetme bölümüne bakın.

Bu değer komutunu girerken alternatif konum veya numara belirlenmedikçe arama, konferans, dinleme ve kaldırma komutlarınız tarafından kullanılır.

ev

<numara>

ara

<ad>

Konumda ve belirtilen isim veya numarada   ayarlanan arasında bir arama başlatın.

<numara>

<ad> 'dan <ad>

Çağırın ve diğer isim veya numarayı arama başlatın.

<ad> 'dan <numara>

<numara> 'dan <ad>

<numara> 'dan <numara>

konferans

cep

Meet Me konferansı başlatabilir ve konferanstaki tüm katılımcıların eylemlerini denetleyebilirsiniz. Her bir katılımcı konferansa katıldığında sistem bir mesaj gösterir. Katılımcılara atanan katılımcı numarası köşeli ayraçla gösterilir.

Örneğin, John Smith konferansa katılırsa sistem aşağıdakileri görüntüler:

(11:00:01) mybuddy: John Smith (200), katılımcı [1] olarak konferansınıza girdi 14 Temmuz 2011, Perşembe 11:00

ev

<numara>

bul

<ad>

Rehberde adı ve soyadı eşleşen kişilerin iletişim numarasını ve iletişim durumunu gösterir.

takipEt

<ad>

Hedefin uygunluğunu takip eder. Kişi herhangi bir takvim veya telefon iletişim durumu bilgisi yayınlamamışsa, sistem herhangi bir bildirim göndermez. Sistem size kişi aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde bildirim gönderir:

Bir toplantıyı veya randevuyu sonlandırdığında

Devam eden bir telefon aramasının bağlantısını kestiğinde

İletişim durumlarını Uzakta, Rahatsız Etmeyin veya Çevrimdışı'ndan Müsait'e değiştirdiklerinde .

<numara>

takipEt

Takip ettiğiniz kişilerin bir listesini gösterir.

yardım

Bulunan komut kümelerinde yardımı gösterir.

yardım

<komut>

Belirtilen komutta yardımı gösterir.

dinle

Sesli posta iletilerini dinle.

yeriniBul

<ad>

Müsaitse başka bir kullanıcının konumunu gösterir.

<numara>

cevapsız

<gün>

Arayan, arama zamanı ve eğer biliniyorsa arayanın iletişim durumu ile önceki günlere ait cevapsız aramalarınızı gösterir.

cevapla

Size o anda sesli posta iletisi bırakan arayanı açar.

kayıt

Mevcut aramanızı kaydetmeye başlar.

durdur

Mevcut aramanızı kaydetmeyi durdurur.

takibi bırak

<ad>

Hedefin uygunluğunu takip etmeyi bırakır.

<numara>

Konferans Arama Komutları

Meet Me konferansı başlatabilir ve konferanstaki tüm katılımcıların eylemlerini denetleyebilirsiniz. Başlattığınız konferanslar için sistem konferansa biri katıldığında veya ayrıldığında bir mesaj gösterir. Örneğin, John Smith konferansınıza katılırsa sistem aşağıdakileri görüntüler:

(11:00:01) mybuddy: John Smith (200), katılımcı [1] olarak konferansınıza girdi 14 Temmuz 2011, Perşembe 11:00

Her bir katılımcıya atanan katılımcı numarası köşeli ayraçla gösterilir.

Komut

Konu

 

bağlantıyıkes

<katılımcı numarası>

Katılımcıyı konferanstan çıkarır. Bu komut yalnızca konferans yöneticisi olduğunuzda kullanılabilir.

sesi kapat

<katılımcı numarası>

Konferansta katılımcının veya katılımcıların seslerini kapatır. Bu komut yalnızca konferans yöneticisi olduğunuzda kullanılabilir.

tümü

kilitle

Diğerlerinin konferansa katılımını durdurur. Bu komut yalnızca konferans yöneticisi olduğunuz meet me konferanslarında kullanılabilir.

kilidi aç

Diğerlerinin konferansa katılımına izin verir.

sesi aç

<katılımcı numarası>

Konferansta katılımcının veya katılımcıların sesini açar. Bu komut yalnızca konferans yöneticisi olduğunuzda kullanılabilir.

tümü

kim

Sistem, arayanın adını veya numarasını ve katılımcı sayısını görüntüler. Sistem o anda kimin konuştuğunu da görüntüler. Her bir katılımcının katılımcı numarası köşeli ayraçla [] gösterilir.