Geleneksel konferans denetimlerine ek olarak, one-X Portal konferansları zamanlamak için de seçenekler sağlayabilir.

conference_meetings_view

Kullanılabilirlik
Bu özelliklerin kullanılabilir olması için sistem yöneticiniz tarafından yapılandırma gerekebilir. Ayrıntılar için sistem yöneticinize başvurun.

Konferans zamanlama yalnızca sistem yöneticisi tarafından İleri Kullanıcı olarak yapılandırılan kullanıcılar için uygundur.

Konferans zamanlama, portal esnekliğine dahil değildir. Aynı şekilde, esneklik esnasında zamanlanan konferanslar normal işletim kurtarmada kaybolur.

Konferans Aramaları'nı Zamanlama

Konferans takvimimimi görüntüleme

Yeni konferans zamanlama

Konferans ayrıntılarını düzenleme

Konferanslarınızı görüntüleme

Zamanlanmış bir konferansı silme

Konferansları sıralama

Önceki konferansları gösterme/gizleme

Konferansları arama

Konferansa katılma

Bir web işbirliği oturumuna katılma

Kendi konferansınızı başlatma

Konferansınızı uzatma

Konferans bildirimlerini açma/kapatma

Konferans Kaynakları
Meet Me konferanslarını zamanlayabilirsiniz. Ancak, sistem bu konferanslar için kaynak ayırmayı garanti edemez. Bir konferansı zamanlar veya değiştirirken, sistem, diğer önceden zamanlanmış konferanslardan tüm konferans davetlilerin için yeterli kapasiteye sahip olmayacağını belirlerse, bir uyarı görüntüler.