Arama yaptığınızda one-X Call Assistant öğesini kullanarak çevirdiğiniz numarayı düzenlemek için arama kurallarını yapılandırmanız gerekebilir. Kurallar çevrilen numaranın telefon sisteminizden giden arama için uygun bir telefon numarası olmasını sağlar.

Arama kurallarınızı ayarlamak için:

1.Bildirim alanında ca icon connected simgesine sağ tıklayın ve Ayarlar'ı seçin.

2.Arama Kuralları'nı seçin.

3.Arama Kuralları iletişim kutusunda uygulamak istediğiniz arama kurallarını seçin:

Alan

Açıklama

Hiçbiri

Hiç bir çevirme kuralını uygulama.

Sistem Arama kurallarını kullan (TAPI)

Windows Bilgisayar çevirme kurallarını uygula. Bunlar kontrol panelindeki Telefon ve Modem seçenekleri ile oluşturulur.

Özel Arama kurallarını kullan

Çevirme kurallarını aşağıda ayarladığınız şekilde uygulayın.

4.Özel Arama Kurallarını Kullan'ı seçtiyseniz kuralları ayarlayın:

Alan

Açıklama

Dış hatta erişmek için çevrilecek numara

Giden harici aramalara eklenmesi gereken ön ek.

Ülke kodunuz

Ülkenin ülke kodu.

Alan/şehir kodunuz

IP Office sisteminin alan kodu veya şehir kodu.

PBX ana öneki

Telefon sunucusunun PBX ana ön eki.

Uzun mesafe aramalar için çevrilecek numara

Çevrilen numaranın uzun mesafe araması olduğunu gösteren sayılar.

Uluslararası aramalar için çevrilecek numara

Çevrilen numaranın uluslararası telefon numarası olduğunu gösteren sayılar.

Dahili numaraların uzunluğu

Dahili hatlar için rakamların sayısı.

Ulusal telefon numaralarının uzunluğu (alan/şehir kodu dahil)

Alan veya şehir kodu dahil ulusal aramalar yapmak için rakamların sayısı. Birden çoklu girişler için her bir girişi ayırmak için virgül kullanın.

Yerel bir arama gerçekleştirirken alan/şehir kodunu kaldırın

Seçildiğinde, sistem, yerel arama yaptığınızda alan/şehir kodunu kaldırır. Bu alan yalnızca alan/şehir kodu ayarlandıysanız geçerlidir.

5.Tamam'a tıklayın.