Farklı tarama grupları tarafından cevaplanmayı bekleyen sıralı aramaların ayrıntılarını görüntülemek için Sıralar ve Temsilci Denetimi aracını kullanabilirsiniz, bkz Tarama Grubu Sıraları'nı Görüntüleme. Sıralar ve Temsilci Denetimi aracını kullanmak için, hangi tarama gruplarının izleneceğini seçmeniz gerekir.

Sadece telefon sisteminde sıralama etkin olan tarama grupları izlenebilir.

queues configuration

İzleme için yapılandırılmış tarama gruplarını görüntülemek için:

1.Yapılandır sekmesinde Tarama Grupları'nı seçin.

İzleme için yapılandırılmış tarama grupları Sıra Yapılandırması bölümünde gösterilir.

Her tarama grubu için alarm eşikleri de listelenir.

İzlenecek bir tarama grubu eklemek için:

İzlenecek en çok 5 tarama grubu ekleyebilirsiniz.

1.Yapılandır sekmesinde Tarama Grupları'nı seçin.

2.Ekle düğmesine tıklayın.

3.Sıra Ekle bölmesinde gerekli tarama grubunu seçin. Belirli bir adlandırılmış tarama grubunu aramak için arama kutusunu kullanabilirsiniz.

4.Tarama grubu için alarm eşiğini ayarlayın.

Sıradaki Arama Sayısı
Tarama grubu tarafından cevaplanmayı bekleyen sıradaki arama sayısı aşıldığında bu alarm tetiklenir. Tetiklendiğinde, ek sırasılar için simgeler yeşilden kırmızıya değişir ve bekleyen arama sayısı da kırmızıya değişir.

En Uzun Bekleme Süresi
Tarama grupları sırasında ern uzun bekleyen arama süresi aşıldığında bu alarm tetiklenir. Tetiklendiğinde, sıra için gösterilenen en uzun bekleme süresi kırmızıya değişir.

5.Tamam'a tıklayın.

Bir tarama grubu alarm ayarlarını düzenlemek için:

1.Yapılandır sekmesinde Tarama Grupları'nı seçin.

2.Düzenlemek istediğiniz tarama grubu yanındaqueues configuration edit icon simgesine tıklayın.

3.Gerektiği gibi alarmları ayarlayın.

4.Tamam'a tıklayın.

İzlenen bir tarama grubunu kaldırmak için:

1.Yapılandır sekmesinde Tarama Grupları'nı seçin.

2.Kaldırmak istediğiniz tarama grubu yanındaqueues configuration delete icon simgesine tıklayın.

3.Tamam'a tıklayın.