Yöneticisi olduğunuz, kırmızı ile gösterilen konferanslar için, konferans ayrıntılarını değiştirebilirsiniz. Bir konferansı ayarladığınızda, zamanlayıcı sizden ayrıntıları onaylamanızı ister ve sonra yeni bildirimler kümesini katılımcılara gönderir.

Konferans Kaynakları
Meet Me konferanslarını zamanlayabilirsiniz. Ancak, sistem bu konferanslar için kaynak ayırmayı garanti edemez. Bir konferansı zamanlar veya değiştirirken, sistem, diğer önceden zamanlanmış konferanslardan tüm konferans davetlilerin için yeterli kapasiteye sahip olmayacağını belirlerse, bir uyarı görüntüler.

Bir konferansın süresini/bitiş saatini değiştirmek için:

Yinelenen bir toplantıyı ayarlamak için bu yöntemi kullanamazsınız.

1.Takvimde konferansa tıklayın.

2.Yeni bitiş zamanını seçmek için konferansın alt kenarında = işaretine tıklayın ve sürükleyin.

3.Zamanlayıcı değişikliği onaylamanızı ister. Evet'e tıklayın.

4.Zamanlayıcı değişiklikleri onaylar. Kapat'a tıklayın.

Bir konferansın başlangıç saatini ve/veya gününü değiştirmek için:

Yinelenen bir toplantıyı ayarlamak için bu yöntemi kullanamazsınız.

1.Takvimde konferansa tıklayın.

2.Konferans ayrıntılarına tıklayın ve takvimde yeni konuma sürükleyin.

3.Zamanlayıcı değişikliği onaylamanızı ister. Evet'e tıklayın.

4.Zamanlayıcı değişiklikleri onaylar. Kapat'a tıklayın.

Konferans ayrıntılarını düzenlemek için:

1.Takvimdeki toplantıya çift tıklayın.

Toplantı yinelenen bir toplantıysa, tüm diziyi mi yoksa sadece o an seçili yinelemeyi mi ayarlamak istediğinizi seçin. Tek bir yinelemeyi ayarlarken sadece başlangıç ​​saatini ayarlayabilir fakat toplantının bir web konferansı içermesini ayarlayamazsınız.
conf_series_or_single

2.Toplantı ayrıntıları Bir Konferans Zamanla sekme görünümünde gösterilir.

3.Gerektiği gibi toplantı ayrıntılarını ayarlayın ve Zamanla'ya tıklayın.

4.Zamanlayıcı değişikliği onaylamanızı ister. Evet'e tıklayın.

5.Zamanlayıcı değişiklikleri onaylar. Kapat'a tıklayın.