Yöneticisi olduğunuz, kırmızı ile gösterilen konferanslar için, konferans ayrıntılarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yaparsanız, sistem katılımcılara güncellenmiş konferans bildirimleri gönderir.

Yinelenen Konferansları Düzenleme
Yinelenen konferanslar için toplantı görünümünü kullanarak yalnızca konferans serilerini düzenleyebilirsiniz. Seri içindeki tek bir konferansı düzenlemek için takvim görünümünü kullanın.

Konferans Kaynakları
Meet Me konferanslarını zamanlayabilirsiniz. Ancak, sistem bu konferanslar için kaynak ayırmayı garanti edemez. Bir konferansı zamanlar veya değiştirirken, sistem, diğer önceden zamanlanmış konferanslardan tüm konferans davetlilerin için yeterli kapasiteye sahip olmayacağını belirlerse, bir uyarı görüntüler.

Konferans ayrıntılarını düzenlemek için:

1.Toplantı Görünümleri'nde, toplantıyı bulun.

2.Vurgulamak için toplantı ayrıntılarına tıklayın. queues configuration edit icon simgesine tıklayın.

3.Toplantı ayrıntıları gösterilir ve düzenlenebilir.

4.Değişiklikleri onaylamak için Zamanla'ya tıklayın.

Sistem, diğer önceden zamanlanmış konferanslardan tüm konferans davetlilerin için yeterli kapasiteye sahip olmayacağını belirlerse, bir uyarı görüntüler. Hala konferansta size yer ayırmayı veya ayarı değiştirmek için dönmeyi seçebilirsiniz.
conference_schedule_no_resources