Bir arama bağlandığında, örneğin dış sesli posta sistemini ararken aramanın sonundaki kişinin duyması için gerekli olan ek rakamlar çevirmeniz gerekebilir.

Not: Etkin bir arama için yalnızca DTMF sinyalleri gönderebilirsiniz. Bir aramayı beklettiğinizde ve aramakta olduğunuz taraf bir SIP telefon kullandığında DTMF sinyalleri gönderemezsiniz.

Ek DTMF rakamları çevirmek için:

1. Aramalar aracındaicon dial pad arama tuşlarına tıklayın.
Touchtones

2. Tuşlu aramalar girin seçeneğini belirtin. Etkinleştirildiğinde, arama tuşlarından çevrilen herhangi bir ek rakam yeni bir arama başlatmak için kullanılmak yerine geçerli etkin aramaya gönderilir.

3. Ek DTMF sinyallerini göndermek için arama tuşlarındaki numaralara ve karakterlere tıklayın.

Tuşlu aramalar seçeneğini devre dışı bırakmak için:

DTMF sinyallerini gönderdikten sonra arama tuşlarını kapatın. Sistem Tuşlu aramalar seçeneğini kapatır.